סקירת סמבה 4: עדיין אין תחליף ל- Active Directory

Samba 4.0 הוא מהדורת אבן דרך המביאה פונקציונליות של Active Directory לקובץ ה- SMB / CIFS (שרת הודעות שרת / מערכת קבצי אינטרנט משותפת) בקוד פתוח ולשרת ההדפסה. Samba 4.0 יכול לשמש כבקר תחום של Active Directory, לספק שירותי DNS, לטפל באימות מבוסס Kerberos ולנהל מדיניות קבוצתית. ניתן אפילו לנהל את בקר התחום של Samba 4.0 באמצעות כלי הניהול המקוריים של Windows Active Directory.

עם זאת, יש הגבלות במהדורה זו - בעיקר בעיות בשכפול קבצים - המגבילות את מספר בקרי הדומיין שאליהם אתה יכול להצטרף לדומיין יחיד בלבד. תמיכה באמנויות בין-יערות ובקרי תחומים מרובים עודנה לבוא. כאשר תמיכה זו תגיע, סמבה יהיה שימושי באמת כתחליף של Active Directory. עד אז, פונקציונליות בקר הדומיין מתאימה בעיקר לבדיקה. לא הרבה סביבות יכולות לעשות שימוש טוב בבקר תחום יחיד.

[גם ב: סמבה 4 מאיים על נעילה ארגונית של מיקרוסופט | 7 דרכים שרת Windows 2012 משלם עבור עצמו הישאר על גבי טכנולוגיות המפתח של מיקרוסופט בעלון הטכנולוגיה שלנו: עלון מיקרוסופט. ]

מעבר לשירותי קבצים והדפסה

השימוש הנפוץ ביותר ב- Samba הוא עדיין בתפקיד הלקוח, אך זה השתנה בדרך עם היכולת לספק שירותי קבצים והדפסה ללקוחות Unix ו- Linux, כמו גם מערכות המריצות גרסאות שונות של Windows.

סמבה שמרה על יכולת יציבה כשרת קבצים ולקוח אך מעולם לא הייתה לה את היכולת לתפקד כבקר תחום Active Directory עד כה. Samba 4.0 נמצא בפיתוח די הרבה זמן, ופונקציונליות בקר הדומיין הייתה זמינה בצורה בטא בשלבים המאוחרים יותר לפני ההפצה. Samba 4.0 מספק שחרור יציב של יכולת חדשה זו אך בצורה מוגבלת מאוד.

כדי ש- Samba 4.0 יהיה שימושי בסביבות גדולות ורב-אתרים - מהסוג שמסתמך על Active Directory - הוא יצטרך לתמוך בנאמנויות בין-יערות ובבקרי תחומים מרובים. תמיכה במספר בקרי תחום מחייבת שכפול מערכת וספריות ומערכת קבצים כדי לשמור על מסד הנתונים של המשתמשים ועל מניות sysvol ו- netlogon. (השיתוף sysvol מאחסן את תבנית המדיניות הקבוצתית יחד עם תבניות מערכת אחרות וסקריפטים, ושיתוף ה- netlogon מכיל סקריפטים של כניסה לכלל המערכת, למשל הקצאת ספריות ביתיות ועדכון הגדרות וירוסים.) שכפול ספריות פועל באופן מהימן במהדורה זו, אך חלק שכפול מערכת הקבצים נותר בפיתוח.

כרטיס ניקוד מרכז הבדיקה
 
  25% 25% 25% 15% 10%  
בקר תחום של סמבה 4.0 7 5 7 7 7

6.5

יריד